Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1.2016 Požární řád obce.doc

 
Příloha k OZV č.1.2016 mapy s vodními zdroji.pdf  
OZV č.2.2015 o stanovení systému shromaž._.odpady.doc  
Vyhláška č.1.2014 zrušovací ,řád pohřebiště.doc  
OZV č.4.2014 o poplatku za kom.odpad.docx 1.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů 1.1. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1. 2011
Příloha č.1 k vyhlášce č.2.2010 Veřejná prostranství  

Příloha č.2 k vyhlášce č.2.2010,MAPY

 

Vyhláška č.1/2009, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů

17.11.2009
Mapy s vyznačením volného pohybu psů:
Sychrov
, SedlejoviceTřtíVrchovinaRadostín, Radostín_2
17.11.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Smlouvy

Usnesní zastupitelstva

Nařízení

Řády obce

Směrnice