Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika

 

Matrika 

 

 

Mimořádná opatření

- účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,

- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,ale v uzavřených prostorech jsou povinni užívat roušky. V případě venkovních obřadů je rouška povinná, pokud nejde o společnou domácnost a nejsou dodrženy rozestupy 2 metry.

- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

 

 

 

 • Termíny na rok 2020 přijímáme telefonicky ( 485 146 081) v úředních dnech a hodinách ( po a st od 8-11, 12,30-16,30 ) nebo mailem - matrika@obecsychrov.cz
 • V roce 2020 je dovolená na matričním úřadu
 • červenec 07.07.-12.07
 • srpen - 24.08. - 30.08. V tyto dny neoddáváme.

 

 • Rozsah výkonu:    
 • pořizuje zápisy narození, úmrtí a uzavření manželství osob, které se v  územním obvodu narodili, zemřeli nebo uzavřeli manželství   
 • vydává matriční doklady ( rodný list, oddací list a úmrtní list těchto osob)
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro obce Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek   
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih (určení otcovství, užívání příjmení v mužském tvaru, rozvod manželství, změna jména a příjmení)                       
 • pořizuje výpisy z uvedených matrik
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřady, vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • vydává doklad " Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" v cizině pro občany ČR, kteří mají bydliště v obcích Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice a Žďárek.
 • vyřizuje žádosti o změnu jména a příjmení osob
 • změnu příjmení nezletilých dětí
 • změnu příjmení po rozvodu manželství
 • přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky Brno
 • vyřizuje zápisy o určení otcovství
 • vede evidenci obyvatel v obci Sychrov
 • vyřizuje přihlášení k trvalému pobytu v obci Sychrov
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • Czech Point - vydává výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru nemovitostí...

FORMULÁŘE:

Úřední hodiny matriky:

pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hod. s přestávkou od 11,00 - 12,30

Kontakt:

matrika@obecsychrov.cz

matrikářka - Bretšnajdrová Ludmila

tel.,fax: 485 146 081