Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Svatby

Svatby

V průběhu měsíců července a srpna se úřední dny a hodiny matriky nemění, zůstává stejné :

Úřední hodiny matriky: po a st od 8-16.30 s přestávkou 11-12.30

 

Termíny na svatební obřady na rok 2019 budeme přijímat telefonicky (485 146 081) nebo mailem - matrika@obecsychrov.cz od 03.12.2018 v úředních dnech a hodinách.

 

Svatební obřady se nekonají v neděli a o státních svátcích /usnesení č.41/2015/.

V ostatních dnech je možné si svatební obřad objednat.

Úředním dnem pro konání svatebních obřadů je úterý /usnesení č.41/2015/ .

 

 Fotogalerie obřadní síně v Bertině křídle

  svatby  svatby  svatby 0001 (5).jpg

Nabídka svatebních obřadů:

 • Svatební obřad v obřadní síni Bertině křídle
 • Svatební obřad dle nabídky správy zámku
 • Církevní svatební obřad

Národní kulturní památka - státní zámek Sychrov, jako nejvýznamnější novogotická památka v České republice, patří mezi významné turistické a kulturní objekty našeho státu. Svatební obřady na státním zámku Sychrov mají dlouholetou tradici, přičemž se postupně rozšiřuje jejich nabídka, v souvislosti s různými požadavky právě Vás, našich klientů.

 

Postup:

 • snoubenci zkontaktují matriku a zamluví si termín obřadu (tel.485 146 081)
 • sepíší žádosti a uhradí poplatky na matrice
 • poté se domluví se správou zámku na pronájmu prostor, sepíší smlouvu a uhradí poplatek  p.Náměstek - namestek.jaromir@npu.cz

 

Snoubenci v úřední dny předloží na Matričním úřadě Obecního úřadu Sychrov tyto doklady potřebné k sepsání žádosti.

Občané ČR:

        - platný občanský průkaz

        - rodný list

        - pokud se jedná o rozvedeného snoubence, je potřeba doložit pravomocný rozsudek soudu

        - pokud se jedná o ovdovělého snoubence, je potřeba doložit úmrtní list bývalého manžela

        - popř. rodné listy společně narozených dětí

Cizinec k těmto dokladům doplní:- osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno( přeloženo soudním překladatelem a případně opatřeno potřebným ověřením )

 a následně dodá před obřadem:      

 - potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie (ke dni obřadu nesmí být starší 7 pracovních dnů)

 - předložené listiny vydané cizím státem musí mít předepsaná náležitá ověření a následně přeložena do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministerstvem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

- pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Toho si pak zajistí na své náklady jeden ze snoubenců. Bez tlumočníka nelze svatební obřad uskutečnit.

 

Církevní sňatek - V případě církevního sňatku požádají snoubenci matriční úřad o Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude obřad uskutečněn a platnost je 6 měsíců ode dne vystavení.

 

Poplatky jsou vybírány v souladu se zákonem č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, položky 12

Pro konání svatebních obřadů byla zastupiteli stanovena obřadní místnost sychrovského zámku  v úterý od 9-15 h

Povinným poplatkem, který je uvedený v informacích o poplatcích je 2500,- Kč (usnesení č. 33/2016) +

 • Svatby uzavřené mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost zaplatí 1000,- Kč.
 • Pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, zaplatí  2000,- Kč.         
 • Pokud ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, zaplatí   3000,- Kč.

Dále si dovolujeme poprosit svatebčany, zejména pak fotografy, aby v tento slavnostní den přišli ve vhodném společenském oblečení.

Informace o platbách 2018.doc

 Kontakty:

 1. OBECNÍ ÚŘAD SYCHROV matriční úřad 463 44 Sychrov tel: 48 514 60 81 e-mail: matrika@obecsychrov.cz
 2. STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV e-mail: namestek.jaromir@npu.cz
 3. FOTOAGENTURA LIBEREC tel: 603 208 244