Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace získané z Lbc kraje

Dotace získané z Lbc kraje a ostatní

 

VÝŠE ZÍSKANÝCH FIN.PROSTŘEDKŮ

z rozpočtu Libereckého kraje

a ostatní

 

2007 -  ZŠ  - 300 000,- dotace na WC v ZŠ Radostín + spoluúčast obce 130 398,-Kč,LBC kraj

2010 – OBEC, Most na Stádle ,výše přidělené dotace 1 123 929 Kč,spoluúčast obce 481 683 Kč,administrace Mikrorregion Jizera

OBEC – MĚSTO Turnov – 10 000 Kč na vybavení tělocvičny

2012 – LESY – hospodaření v lesích 91 690,- /lesnický fond/

2013  - HASIČI – 60 596,-  ,zásahové obleky,přilby .. /Podpora jednotek požární ochrany/

2014 – HASIČI – 60 900,-Kč,zásahové obleky,přilby ../Podpora jednotek požární ochrany/

            LESY -   42 369,- Kč hospodaření v lesích /lesnický fond/

2015 – HASIČI – 15 620,-Kč vysílačky /Podpora jednotek požární ochrany /

            HASIČI – 15 750,-Kč siréna koncový prvek /Podpora jednotek požární ochrany/

            HASIČI -  4 194,-Kč kurz pil /Podpora jednotek požární ochrany/

            LESY – 32 505,-Kč Lesní hospodářský plán /Odbor životního prostředí a zemědělství/

            LESY – 43 256,- Kč hospodaření v lesích /  lesnický fond/

            ZŠ – 86 000,-Kč rekonstrukce WC pro učitele,chodba / Program obnovy venkova/

            ZŠ 130 výročí – 10 000,-Kč  záštita udělená hejtmanem

OBEC – Rally Bohemia 10 611 Kč

 

2016  - ZŠ  -  104 690,-Kč odvodnění budovy  /Program obnovy venkova/

OBEC – 115 075,-Kč veřejné osvětlení  / Program obnovy venkova/

HASIČI – 14 330,-Kč zásahové boty a přilby  /Podpora jednotek požární ochrany/

OBEC- rekonstrukce pamětního kříže na Vrchovině,výše přidělené dotace 49 000 Kč,

spoluúčast obce 21 000 Kč

Mze ,údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny

            LESY –

 

2017

OBEC - Obnova pamětního kříže na Vrchovině ,výše přidělené dotace 28 841 Kč ,spoluúčast obce 12 360 Kč  

Dotační fond LBC.kraje ,dbor životního prostředí a zemědělství,program 8.2 Podpora ochrany  přírody a krajiny

 

Oprava místní komunikace v Sedlejovicích,výše přidělené dotace  194 574 Kč, spoluúčast obce 294 574 Kč,administrace přes  Mikroregion Jizera

Dotační fond Libereckého kraje,program obnovy venkova

LESY

 

2018 

OBEC  rekonstrukce  hřbitovní zdi,náklady  397 548,10 Kč,administrace přes Mikroregion Jizera,výše přidělené dotace 198 774 Kč, spoluúčast obce 198774 Kč.

Dotační fond Libereckého kraje ,program obnovy venkova

LESY-

 

2019

OBEC – Mikroregion Jizera,nákup techniky /2 x pila,1x elektrocentrála,1x plotostřih/

Výše přidělené dotace 34 189 Kč, spoluúčast obce 34 189 Kč

Dotační fond Libereckého kraje ,program obnovy venkova

OBEC  - Oprava účelové komunikace na Vrchovině ,výše přidělené  dotace  324 065,61 Kč  ,spoluúčast obce 324 065,61 Kč

Dotační fondu Libereckého kraje ,2.1 Program rozvoje venkova

           

Sedlejovice – restaurování kamenného kříže ,výše přidělené dotace  72 450 Kč,spoluúčast obce  72 450 Kč

Dotační fond Libereckého kraje ,7.2.Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

 

Radostín   - restaurování  kamenného  kříže,výše přidělené dotace 55 164 Kč,spoluúčast obce 23 643 Kč, 

Mze, program 12 966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

LESY-

 

2020 –  Oprava místní komunikace v Radostíně,výše přidělené dotace 397 142,48 Kč, spoluúčast obce 517 089,75 Kč

Dotační fond Libereckého kraje ,2.1 Program rozvoje venkova

 

 ZŠ - Výměna oken v ZŠ v  Radostíně  ,MF výzva VPS – 228 – 2 – 2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství  v působnosti obcí ,  výše přidělené  dotace   878 862 Kč,spoluúčast obce  97 652,72 Kč .

LESY

 

 2021

Sedlejovice - Oprava místní komunikace v Sedlejovicích ,výše přidělené dotace 212 889 Kč,spoluúčast obce    496 742 Kč.

 Dotační fond Libereckého kraje ,2.1 Program rozvoje venkova

 

Třtí - restaurování sloupu se sochou Panny Marie ,výše přidělené dotace 44 419 Kč,spoluúčast obce  44 419 Kč

Dotační fond Libereckého kraje,7.2.Záchrana a obnova památek Libereckého kraje.