Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika

 

Matrika 

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 19.05.2021, platí ve vztahu ke svatbám od 24.05.2021 do odvolání, že se mohou konat svatební obřady za následujících podmínek:

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

 • do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až d);
 • od 31 do 50 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:

                a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

                b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

                 c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

                           i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                           ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                           iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

                  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 • od 31 do 100 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až d)

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

 

 

Dovolená na matričním úřadu v roce 2020 - v tyto dny neoddáváme -

23.08.2021 - 05.09.2021

 

 

Termíny na rok 2021 přijímáme telefonicky ( 485 146 081) v úředních dnech a hodinách ( po a st od 8-11, 12,30-16,30 ) nebo mailem - matrika@obecsychrov.cz

 


 

Informace a odkaz na užitečné stránky pro občany, kteří řeší důležité životní situace.

Průvodce životními situacemi, které se týkají i matričních událostí. Situace jsou popisovány komplexně/mezioborově, z pohledu toho, co musí občan v dané situaci udělat. Odkaz je následující: : https://pruvodce.gov.cz

 

  

         Rozsah výkonu:    

 • pořizuje zápisy narození, úmrtí a uzavření manželství osob, které se v  územním obvodu narodili, zemřeli nebo uzavřeli manželství   
 • vydává matriční doklady ( rodný list, oddací list a úmrtní list těchto osob)
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro obce Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice, Žďárek   
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih (určení otcovství, užívání příjmení v mužském tvaru, rozvod manželství, změna jména a příjmení)                       
 • pořizuje výpisy z uvedených matrik
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřady, vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • vydává doklad " Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" v cizině pro občany ČR, kteří mají bydliště v obcích Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice a Žďárek.
 • vyřizuje žádosti o změnu jména a příjmení osob
 • změnu příjmení nezletilých dětí
 • změnu příjmení po rozvodu manželství
 • přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky Brno
 • vyřizuje zápisy o určení otcovství
 • vede evidenci obyvatel v obci Sychrov
 • vyřizuje přihlášení k trvalému pobytu v obci Sychrov
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • Czech Point - vydává výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru nemovitostí...

FORMULÁŘE:

Úřední hodiny matriky:

pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hod. s přestávkou od 11,00 - 12,30                                                                      

Kontakt:

matrika@obecsychrov.cz

matrikářka - Bretšnajdrová Ludmila

tel.,fax: 485 146 081