Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Svatby

Svatby

 

Akce zámku a nevhodné termíny v roce 2022 pro uspořádání svatby na zámku

NEVHODNÉ TERMÍNY 2022.pdf

 

Svatební obřady se nekonají v neděli a o státních svátcích /usnesení č.41/2015/.

V ostatních dnech je možné si svatební obřad objednat.

Úředním dnem pro konání svatebních obřadů je úterý /usnesení č.41/2015/ .

 

Informace o platbách 2022.doc

 

 

 Fotogalerie obřadní síně v Bertině křídle

  svatby  svatby  svatby 0001 (5).jpg

Nabídka svatebních obřadů:

 • Svatební obřad v obřadní síni Bertině křídle
 • Svatební obřad dle nabídky správy zámku
 • Církevní svatební obřad

Národní kulturní památka - státní zámek Sychrov, jako nejvýznamnější novogotická památka v České republice, patří mezi významné turistické a kulturní objekty našeho státu. Svatební obřady na státním zámku Sychrov mají dlouholetou tradici, přičemž se postupně rozšiřuje jejich nabídka, v souvislosti s různými požadavky právě Vás, našich klientů.

 

Postup při zamlouvání termínu:

 • snoubenci zkontaktují matriku a zamluví si termín obřadu (tel.485 146 081)
 • sepíší žádosti a uhradí poplatky na matrice
 • poté se domluví se správou zámku na pronájmu prostor, sepíší smlouvu a uhradí poplatek p. Náměstek - namestek.jaromir@npu.cz

 

 Občané ČR- snoubenci v úřední dny a hodiny předloží na Matričním úřadu Obecního úřadu Sychrov

        - platný občanský průkaz

        - rodný list

        - pokud se jedná o rozvedeného snoubence, je potřeba doložit pravomocný rozsudek soudu

        - pokud se jedná o ovdovělého snoubence, je potřeba doložit úmrtní list bývalého manžela

        - popř. rodné listy společně narozených dětí

 

Cizinec předloží -

        - doklad totožnosti - cestovní doklad, průkaz o povolení pobytu cizince na území ČR

        - rodný list

        - doklad o rozvodu manželství

        - doklad o úmrtí manžela (pokud je snoubenec ovdovělý) - netřeba předkládat, pokud je skutečnost

          uvedena v osvědčení o právní způsobilosti

        - doklad - osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno (nesmí být

          ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců)

        - potvrzení o stavu a pobytu

        - před obřadem doplní:

          potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává Policie ČR-oddělení cizinecké policie,

          nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku) - tento doklad nepředkládá občan členského státu EU

 

Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (dvoustranné smlouvy) a úředním překladem do českého jazyka (překladatel jmenovaný ministerstvem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

Podle nařízení Rady Evropského Parlamentu a Rady EU č.2016/1191 je možné přijmout doklady vydané státy EU bez předepsaných ověření, pokud je jejich součástí vícejazyčný standardní formulář.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Toho si pak zajistí na své náklady jeden ze snoubenců. Bez tlumočníka nelze svatební obřad uskutečnit.

 

Církevní sňatek - V případě církevního sňatku požádají snoubenci matriční úřad o Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude obřad uskutečněn a platnost je 6 měsíců ode dne vystavení.

 

Poplatky jsou vybírány v souladu se zákonem č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, položky 12

Pro konání svatebních obřadů byla zastupiteli stanovena obřadní místnost sychrovského zámku  v úterý od 9-15 h

Povinným poplatkem, který je uvedený v informacích o poplatcích je 2500,- Kč (usnesení č. 33/2016) +

 • Svatby uzavřené mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost zaplatí 1000,- Kč.
 • Pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, zaplatí  2000,- Kč.         
 • Pokud ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, zaplatí   3000,- Kč.

Dále si dovolujeme poprosit svatebčany a fotografy, aby v tento slavnostní den přišli ve vhodném společenském oblečení.

 

 

 Kontakty:

 1. OBECNÍ ÚŘAD SYCHROV matriční úřad 463 44 Sychrov tel: 48 514 60 81 e-mail: matrika@obecsychrov.cz
 2. STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV e-mail: namestek.jaromir@npu.cz
 3. FOTOAGENTURA LIBEREC tel: 603 208 244