Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Svatby

Svatby

Dovolená na matričním úřadu 19.08.- 30.08. 

Termíny na svatby v roce 2025 přijímáme od pondělí 02.12.2024:

telefonicky - 458 146 081 - v úřední dny a hodiny - pondělí a středa od 8-11 a od 12.30 - 16.30

e-mailem - matrika@obecsychrov.cz

 


Postup při zamlouvání termínu:

 • snoubenci zkontaktují matriku a zamluví si předběžný termín obřadu (tel.485 146 081)
 • sepíší žádosti a uhradí poplatky na matrice
 • domluví se správou zámku na pronájmu prostor, sepíší smlouvu a uhradí poplatek p. Náměstek - namestek.jaromir@npu.cz

Nabídka obřadů:

 • svatební obřad a obřad registrovaného partnerství v obřadní síni Bertině křídle. Prostory obřadní síně jsou k dispozici po celý rok 2024. Nevhodné termíny pro obřad v obřadní síni jsou pouze v době konání velkých akcí zámku (více po domluvě s matrikářkou)

  Fotogalerie obřadní síně v Bertině křídle

   

    obřadní síň.jpg

 • církevní obřady
 • slavnostní obřady u příležitosti výročí svatby
 • obřady dle nabídky správy zámku

  Pronájem prostor na zámku Sychrov- akce a nevhodné termíny v roce 2024 pro uspořádání svatby jsou k dispozici na stránkách zámku Sychrov. 

 • obřady mimo zámek, v matričním obvodu - Sychrov, Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice, Vlastibořice, Žďárek (po dohodě s matrikářkou)

Poplatky-Informace o správních poplatcích a platbách za pronájmy prostor 2024.doc

Poplatky jsou vybírány v souladu se zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 12

 • Svatby uzavřené mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost zaplatí 3000,- Kč.
 • Pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, zaplatí  3000,- Kč.         
 • Pokud ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, zaplatí   5000,- Kč
 • Obřadní síň sychrovského zámku - pronájem 900,- Kč se vstupem do zámeckého parku
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství před zámkem je 2500,- Kč (Nařízení Obce Sychrov č. 1/2022 v Usnesení č. 53/2022) +

Pro konání svatebních obřadů byla zastupiteli stanovena obřadní místnost sychrovského zámku v úterý od 9-15 h (Usnesení č. 41/2015)

Pro uzavření registrovaného partnerství zastupiteli stanovena obřadní místnost sychrovského zámku v úterý od 9-15 hod (Usnesení č.3/2024)

 

Svatební obřady se nekonají v neděli a o státních svátcích /usnesení č.41/2015/.

V ostatních dnech je možné si svatební obřad po dohodě s matrikářkou objednat.

 

Dále si dovolujeme poprosit svatebčany a fotografy, aby v tento slavnostní den přišli ve vhodném společenském oblečení. 

 


 

Národní kulturní památka - státní zámek Sychrov, jako nejvýznamnější novogotická památka v České republice, patří mezi významné turistické a kulturní objekty našeho státu. Svatební obřady na státním zámku Sychrov mají dlouholetou tradici, přičemž se postupně rozšiřuje jejich nabídka, v souvislosti s různými požadavky právě Vás, našich klientů.

 

Občané ČR- snoubenci v úřední dny a hodiny předloží na matričním úřadu Obecního úřadu Sychrov

        - platný občanský průkaz

        - rodný list

        - pokud se jedná o rozvedeného snoubence, je potřeba doložit pravomocný rozsudek soudu

        - pokud se jedná o ovdovělého snoubence, je potřeba doložit úmrtní list bývalého manžela

        - popř. rodné listy společně narozených dětí

 

Cizinec předloží -

        - doklad totožnosti - cestovní doklad, průkaz o povolení pobytu cizince na území ČR

        - rodný list

        - doklad o rozvodu manželství

        - doklad o úmrtí manžela (pokud je snoubenec ovdovělý) - netřeba předkládat, pokud je skutečnost

          uvedena v osvědčení o právní způsobilosti

        - doklad - osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno (nesmí být

          ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců)

        - potvrzení o stavu a pobytu

        - před obřadem doplní:

          potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává Policie ČR-oddělení cizinecké policie,

          nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku) - tento doklad nepředkládá občan členského státu EU

 

Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (dvoustranné smlouvy) a úředním překladem do českého jazyka (překladatel jmenovaný ministerstvem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

Podle nařízení Rady Evropského Parlamentu a Rady EU č.2016/1191 je možné přijmout doklady vydané státy EU bez předepsaných ověření, pokud je jejich součástí vícejazyčný standardní formulář.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Toho si pak zajistí na své náklady jeden ze snoubenců. Bez tlumočníka nelze svatební obřad uskutečnit.

 

Církevní sňatek - V případě církevního sňatku požádají snoubenci matriční úřad o Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude obřad uskutečněn a platnost je 6 měsíců ode dne vystavení.

 

 

 Kontakty:

 1. OBECNÍ ÚŘAD SYCHROV matriční úřad 463 44 Sychrov, tel: 485 146 081 e-mail: matrika@obecsychrov.cz
 2. STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV e-mail: namestek.jaromir@npu.cz
 3. FOTOAGENTURA LIBEREC tel: 603 208 244