Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.Vyvěšeno: 23. 11. 2022
Sejmuto:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 
Jméno:                        Martin                                     Příjmení: Hlava
Datum narození:         9.12.1970                               Titul: Mgr.
Adresa:                       Kbelnice 73, č.p.: 73, 50601 Kbelnice
E-mail:                        hlavamartin@c-box.cz
 
Předmět: Žádost o poskytnutí následujících informací týkajících se výkonu agend „POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ a „PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“
 
Obsah žádosti:
 
1. Žádám o poskytnutí následujících informací, týkajících se výkonu zákonem vyžadovaných agend
 
- POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající z  Nařízení GDPR 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
 
- „PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“
(zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající ze Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) (dále též „Whistleblowing“)
ve Vaší organizaci
 
(nejlépe zkopírováním a vyplněním celé níže uvedené tabulky do Vaší odpovědi na žádost):
 

Název Vaší organizace/úřadu:  
E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny:  
Agenda GDPR  
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne):  
Využíváte služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne):  
Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? (Ano/Ne):  
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“):  
Pokud využíváte externího pověřence, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby externího pověřence za měsíc říjen 2022:  
Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence:  
Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externím pověřencem:  
Agenda ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie (WHISTLEBLOWING)  
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy „příslušné osoby“ v rámci ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie („Whistleblowing“)? (Ano/Ne):  
Využíváte služeb externí PŘÍSLUŠNÉ OSOBY pro výkon agendy „Whistleblowing“? (Ano/Ne):  
Využíváte jejích služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? (Ano/Ne):  
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“):  
Pokud využíváte externí „příslušnou osobu“, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby PŘÍSLUŠNÉ OSOBY za měsíc říjen 2022:  
Uveďte prosím jméno a příjmení příslušné osoby:  
Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externí příslušnou osobou:  

 
2. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo skenu) aktuální smlouvy nebo dohody o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou přílohy k odpovědi na tuto žádost.
Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) fyzická osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH osobních údajů v rozsahu stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací případných osobních údajů nad tento rámec.
 
3. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo sken) aktuální smlouvy nebo dohody o poskytování služeb příslušné osoby v rámci výkonu agendy ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie („whistleblowing“) uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou přílohy k odpovědi na tuto žádost.
Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) fyzická osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH osobních údajů v rozsahu stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací případných osobních údajů nad tento rámec.
 
Prosím o zaslání odpovědi s přílohami na moji e-mailovou adresu hlavamartin@c-box.cz.
Předem děkuji a zdravím,
 
Martin Hlava
 
 
Datum podání: 16.11.2022

 

UPŘESNĚNÍ žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Jméno: Martin Příjmení: Hlava
Datum narození: 9.12.1970 Titul: Mgr.
Adresa: Kbelnice 73, č.p.: 73, 50601 Kbelnice
E-mail: hlavamartin@c-box.cz

Vážená paní, vážený pane,

včera jsem na adresu Vašeho úřadu odeslal „dotazníkovou“ žádost o informace týkající se agendy GDPR a „Whistleblowingu“.
Bohužel jsem v ní chybně opomněl rozlišit rozsah odpovědi podle velikosti úřadu (samosprávního celku).
Chci proto v zájmu snížení časové náročnosti odpovědi žádost upřesnit takto:

Pokud má váš samosprávní celek méně než 10 000 obyvatel, prosím pouze o vyplnění první části tabulky (týkající se GDPR).
Druhou část tabulky (Whistleblowing) A TAKTÉŽ body 2 a 3 žádosti (obě přílohy) NEBERTE v potaz.

Děkuji předem za ochotu, omlouvám se za komplikaci a zdravím,
Martin Hlava

Datum upřesnění: 17.11.2022

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 11. 2022 13:58