Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Turistika > Akce v okolí

Akce v okolí


Expozice mechanických hudebních automatů

Místo
Masarykova 437, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Představuje široké veřejnosti soubor samočinně hudbu (re)produkujících přístrojů a zařízení, které zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí dávno již zapomenutých technických řešení. Většina vystavených exponátů je plně funkční, takže lze exponáty obdivovat nejen zrakem, ale i sluchem. Z vstavených exponátů jmenujme například pianoly (od místních výrobců), polyphony, intony, hřebíčkové trsací automaty, flašinety, orchestriony.

Více

Kabinet fotografie

Místo
Masarykova 437, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Představuje v komorním záběru dějiny tohoto novodobého výtvarného oboru od prvních technických počátků v 19. století až po umělecky vyhraněné projevy autorské tvorby naší doby.

Více

Umělecký plakát

Místo
Masarykova 437, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Je zastoupen v samostatné expozici vybranou kolekcí děl českých a s oblastí severních Čech spjatých autorů reprezentující rozmanitou škálu výtvarných názorů, námětů a uměleckých stylů od konce 19. století do roku 1945.

Více

Archeologická expozice, Přírodovědecká expozice

Místo
Masarykova 437, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Vysvětluje v základním přehledu vznik života, vývoj živočišné říše a vývoj života. S využitím vzácných archeologických nálezů, rekonstrukcí a diapozitivů podává cenné svědectví o osídlení severovýchodních Čech v dobách dávných kultur od paleolitu do příchodu starých Slovanů v 9. století našeho letopočtu. Přírodovědecká expozice přibližuje živou i neživou přírodu severních Čech na ukázkách z chráněných krajinných oblastí Jizerských hor, Českého středohoří, Lužických hor, Labských pískovců a Kokořínska. Vedle výmluvných exponátů z oborů botaniky, geologie, paleontologie a zoologie dotváří celkový obraz široce vymezeného teritoria početná řada unikátních diapozitivů, barevných fotografií a doprovodných textů.

Více

Gotická šablona v Čechách

Místo
Svobody 32, Český Dub IV, 46343 Český Dub
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Podještědí národního obrození a Karolíny Světlé

Místo
Svobody 32, Český Dub IV, 46343 Český Dub
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Zvláštní sukulenty a kaktusy, Aridní Afrika a Madagaskar, Orchideje

Místo
Purkyňova 630, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Památník sklářství v Jizerských horách

Místo
Liberec V-Kristiánov, Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Historie hasičské techniky

Místo
Tovární 497, 46331 Chrastava
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Německé, fancouzské a rakouské malířství 19. století

Místo
Masarykova 723, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Základ této kolekce tvoří odkaz velkopodnikatele Heinricha von Liebiega (1839–1904), velkorysého mecenáše, sběratele a člena čestného kuratoria Severočeského průmyslového muzea. Tato ojedinělá soukromá sbírka byla v průběhu let rozšířena o akvizice města Liberec (z prostředků Liebiegova fondu), libereckého muzea a od roku 1953 Oblastní galerie v Liberci. Součástí odkazu Heinricha Liebiega bylo také třicet dva oleje a pět akvarelů francouzské krajinomalby 19. století. Stálá expozice představuje díla příslušníků tzv. barbizonské školy a kolekci deseti obrazů Eugèna Boudina.

Více